KORJAAMME – LUOTTAMUKSELLA JA AMMATTITAIDOLLA

Pitkäaikainen kosteus kiinteistön rakenteissa saattaa aiheuttaa laajoja kosteus- ja homevaurioita. Ensiarvoisen tärkeää kosteus- ja homevauriokorjauksissa on oikeiden korjausmenetelmien hallinta, kattava rakenteiden tuntemus sekä riittävän laajat suojaustoimet.

Koulutettu ja osaava henkilöstömme suorittaa vaativatkin korjaustyöt ammattitaidolla ja ajanmukaisilla laitteilla. Korjaustyöt suoritetaan pölytöntä rakentamista suosivana.

Meillä on kokemusta tyypillisistä rakenneremonteista, kuten alajuoksujen kengityksistä, kapseloinneista ja lahovauriokorjauksista eri ikäisten talojen osalta sekä vaativista sisäilmakorjauksista ja tiivistysratkaisuista.

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUKSET

Kosteus- ja homevaurion toteaminen edellyttää aina rakennuksen tarkempaa tutkimista. Vaurion tunnistamisen jälkeen korjaustoimenpiteet kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, näin vältytään entistä isommilta vahingoilta.

 • Vaurion korjaaminen aloitetaan poistamalla sen aiheuttaneet tekijät ja  samalla selvitetään tarkemmin vaurion laajuus, jonka jälkeen voidaan ryhtyä syntyneiden vahinkojen korjaamiseen. Usein tarvitaan myös tarkempaa korjaussuunnitelmaa.
 • Korjaustöissä kosteus- ja homevaurioituneet materiaalit poistetaan ja korvataan kokonaan uusilla aina kun mahdollista.
 • Kosteusvauriokorjaukset hoidetaan aina tapauskohtaisesti kyseiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvalla menetelmällä.
 • Käytämme vain pölyttömän saneerauksen työtapoja ja laitteistoja. 

SISÄILMAKORJAUKSET

Toteutamme sisäilmakorjauksia vuosien kokemuksella. Rakennuksen tai huoneiston sisäilma saattaa huonontua ajan kuluessa ja usein syynä ovat aiemmin tehdyt pintaremontit.

 • Lattiapinnoitteiden alta saattaa löytyä vuosikymmeniä vanhat muovimatot, parketit ja maalit eikä aiempien asennustöiden tekijällä ole välttämättä ollut mitään käsitystä materiaalien yhteensopivuudesta.
 • Remontin yhteydessä monien tapettikerrosten alta löytyy yllättävän usein myös ne puuttuvat korvausilmaventtiilitkin.
 • Korjaustyöt tehdään ja suunnitellaan sisäilma edellä.
 • Käytämme vain pölyttömän saneerauksen työtapoja ja laitteistoja.
 • Korjaustyöt voidaan suunnitella yhdessä myös materiaalien emissioille herkistyneiden asukkaiden kanssa.

TIIVISTYSKORJAUKSET

Epätiiviit rakenneliitokset ja niiden kautta sisätiloihin tulevat ilmavuodot oireilevat usein kylminä lattioina, vetona sekä epämiellyttävinä hajuina tiloissa.

Sisätiloihin rakenteiden läpi vuotava korvausilma tuo mukanaan rakenteiden epäpuhtauksia rakenteiden sisältä heikentäen näin asumisviihtyvyyttä sekä aiheuttaen usein terveydellisiä haittoja rakennuksen käyttäjille.

Vuotoilman mukana siirtyvä kosteus voi tiivistyessään aiheuttaa rakennukseen myös kosteusongelmia. Alapohjasta virtaava korvausilma voi sisältää maaperän epäpuhtauksien lisäksi myös radonia. Hallitsemattomien ilmavuotojen seurauksena myös energiankulutus kasvaa.

 • Toteutamme erilaiset tiivistyskorjaukset huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä todennamme laadunvarmistuksen merkkiainekokein.

ILMANVAIHDON PARANNUKSET

Suuri osa suomalaisista asunnoista on varustettu painovoimaisella tai poistoilmanvaihdolla. Molemmissa tavoissa on haasteena riittävä sekä laadullisesti puhtaan korvausilman saanti.

Virheellisesti asennetut tuloilmaventtiilit sekä remonttien aikana suljetut korvausilmaventtiilit aiheuttavat sisäilman laadun heikkenemistä useissa kodeissa.

 • Teemme puolueettomia ilmanvaihdon kunnon tarkastuksia ja tarvittaessa korjauksia suositusten perusteella.
 • Usein esimerkiksi onnistunut tiivistyskorjaus vaatii rinnalleen ilmanvaihdollisia korjauksia.