Tietoa meistä

– ammattilaiset apunasi –

Marja Kansikas

Rakennusterveysasiantuntija
C-10280-26-13
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija
C-24114-33-18

Marko Kansikas

Rakenneavaaja
Hanska tmi

Marja Kansikas on yrityksen perustaja ja kaikkien toimeksiantojen vastuuhenkilö. Olen aiemmin työskennellyt mm. terveystarkastajana asunnontarkastuksissa, vakuutusyhtiöiden asiantuntijana vesivahinkojen selvitystöissä sekä toiminut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sisäilma-asiantuntijana. Kosteusvauriotutkimuksia olen tehnyt pää- ja sivutoimisesti noin 20 vuoden ajan. Halutessanne voitte pyytää tarkemman referenssilistan.

Yrityksen toiminta keskittyy pääasiassa kosteusvauriokuntotutkimuksiin sekä korjaussuunnitteluun. Toimimme yhteistyössä korjausrakentamisen asiantuntijoiden kanssa.  Kuntotutkimuksissa pyrimme tarjoamaan kattavaa ja laadukasta tutkimuspalvelua jonka jälkeen saadaan sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät selväksi sekä mahdollisimman yksiselitteiset ratkaisut tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tutkimuskohteemme on pääasiassa omakotikiinteistöt sekä asunto-osakeyhtiöt. Toimimme ensisijaisesti Uudellamaalla sekä tarvittaessa Kymeenlaakson alueella.

Rakennusterveysasiantuntija (RTA)

Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) on asiantuntija, jolla on ammattitaito ja ajan tasalla olevat tiedot tehtävän suorittamiseen ja eri osapuolten avustamiseen, kun epäillään sisäilmaongelmaa, etsitään syytä ja/tai poistetaan ongelmaa.

Sertifioidun RTA-asiantuntijan tulee toiminnassaan noudattaa eettisiä ohjeita sekä asetuksen asettamia vaatimuksia. Eurofins valvoo laadullisten ja ammatillisten vaatimuksien toteutumista arvioimalla säännöllisesti sertifioitujen asiantuntijoiden toimittamia raportteja sekä sisällöllisesti että toimeksiannon toteutuksen osalta.

Yhteistyö

Toimimme yhteistyössä Ruokaviraston (ent. Evira) hyväksymien laboratorioiden kanssa.

Luotettava ja hienotunteinen

Suuri osa asiakkaistamme on yksityisiä talouksia. Toimintamme on hienotunteista ja luotettavaa.

Kuinka voimme auttaa?

Indatec

Asiantuntijat sisäilmaongelmien sekä kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen ja korjaamiseen.

info@indatec.fi