Palvelut

– kotisi terveys on tärkeintä –
Olemme erikoistuneet omakotitalojen sisäilmaongelmien sekä kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen. On kyseessä sitten iso tai pieni kiinteistö tahi vain yksi huone, selvitämme sisäilman laatua heikentävät ongelmat ja annamme suositukset jatkotoimenpiteistä.

Rakennetekninen kuntotutkimus

Rakennetekninen kuntotutkimus tarvitaan silloin kun epäillään rakennuksessa olevan piileviä kosteus- ja homevaurioita. Huolellisesti tehty kuntotutkimus on lähtökohta rakennuksen sisäilmaongelmien ja terveellisyyteen liittyvien ongelmien ratkaisuissa.

Rakennusajankohdasta riippuen kiinteistöissä on erityyppisiä riskirakenteiksi määriteltyjä rakenteita. Näiden rakenteiden kosteustekninen toimivuus on todettu olevan heikkoa.  Riskirakenteet ovat rakentamisaikakaudelle tyypillisiä, mutta nykytietämyksen mukaan herkästi vaurioituvia rakenteita. Riskirakenteita ovat esimerkiksi valesokkelirakenne, puukorotettu lattia sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne.    Osa kiinteistöistä on elinkaarensa päässä jo iän ja huoltojen laiminlyöntien puolesta. Näissä rakennuksissa lähes kaikki riskirakenteet ovat jo vaurioituneet. Myös ilmanvaihdon puutteet korostuvat rakennusten kunnossa. Kuntotutkimus alkaa asiakkaan toimittamien dokumenttien, tehtyjen havaintojen sekä mittausten läpikäynnillä. Tällöin arvioidaan ne riskirakenteet, joiden kuntoa lähdetään selvittämään. Tutkimuksissa rakenteiden sisältä otetaan materiaalinäytteitä, joilla selvitetään vaurioituneiden rakenteiden mahdollisesti tuottamaa terveyshaittaa ja vaurion laajuutta. Näytteitä otetaan tarvittaessa myös sisäilmasta (VOC-yhdisteet) tai pinnoilta (laskeutunut pöly, VOC-yhdisteet, kuidut). 

Rakennusajankohdasta riippuen kiinteistöissä on erityyppisiä riskirakenteiksi määriteltyjä rakenteita. Näiden rakenteiden kosteustekninen toimivuus on todettu olevan heikkoa.  Riskirakenteet ovat rakentamisaikakaudelle tyypillisiä, mutta nykytietämyksen mukaan herkästi vaurioituvia rakenteita. Riskirakenteita ovat esimerkiksi valesokkelirakenne, puukorotettu lattia sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne.    Osa kiinteistöistä on elinkaarensa päässä jo iän ja huoltojen laiminlyöntien puolesta. Näissä rakennuksissa lähes kaikki riskirakenteet ovat jo vaurioituneet. Myös ilmanvaihdon puutteet korostuvat rakennusten kunnossa. Kuntotutkimus alkaa asiakkaan toimittamien dokumenttien, tehtyjen havaintojen sekä mittausten läpikäynnillä. Tällöin arvioidaan ne riskirakenteet, joiden kuntoa lähdetään selvittämään. Tutkimuksissa rakenteiden sisältä otetaan materiaalinäytteitä, joilla selvitetään vaurioituneiden rakenteiden mahdollisesti tuottamaa terveyshaittaa ja vaurion laajuutta. Näytteitä otetaan tarvittaessa myös sisäilmasta (VOC-yhdisteet) tai pinnoilta (laskeutunut pöly, VOC-yhdisteet, kuidut). 

Tutkimuksista laaditaan aina kirjallinen raportti. Raportista ilmenee tehdyt tutkimukset sekä niiden tulokset ja arvioidaan havaittujen vaurioiden aiheuttamat riskit. Lisäksi raportissa on esitetty rakenteiden korjaustarve.   Kuntotutkimus voidaan rajata esimerkiksi kustannussyistä tiettyyn rakenteeseen tai vain tiettyyn tilaan. Rakennukset ovat kuitenkin kokonaisuuksia ja yhden rakenteen havaitut ja korjatut ongelmat harvoin pelastavat tilanteessa, jossa rakennukseen liitettyä oireilua on todettu. Joskus myös uusissa rakennuksissa havaitaan kosteus- ja homevaurioita johtuen työmailla tehdyistä ongelmaratkaisuista tai inhimillisistä erehdyksistä johtuen. Joskus myös valvonnan puute työmailla ilmenee ongelmina uusissa rakennuksissa. Kuntotutkimuksen yhteydessä on hyvä suorittaa korjaustoimia silmällä pitäen myös lakisääteinen asbestikartoitus. Se on tehtävä ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä, jotta työ voidaan toteuttaa turvallisesti. Asbestikartoitus selvittää asbestin esiintymisen kiinteistössä ennen korjauksia, purkutöitä tai jätehävitystä.

Sisäilmatutkimus

Sisäilman laadun mittaukset tapauskohtaisesti.
Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta.  Asuntoon tullessa nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta se myös tottuu niihin nopeasti. Asunnon hajuja kannattaa arvioida heti sisään tultaessa. Tunkkainen, kellarimainen haju kertoo useimmiten, että jossain on kosteusvaurio. Pistävä tai kemikaalimainen haju voi kertoa VOC-emissioista materiaaleista. Entä toimiiko ilmanvaihto? Sisäilman laadun mittauksiin kuuluu ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelusta lähtien monenlaisia mittauksia. Sisäilmasta voidaan mitata niin VOC-yhdisteitä kuin mikrobejakin. Tapauskohtaisesti selvitetään tarvittavat näytteet sisäilmassa koettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Aina ei näytteitä edes tarvita, vaan ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltaessa saatetaan havaita puutteita ilman vaihtuvuudessa.

Kiinteistökierros

Kiinteistökierros toimii niin asuntokauppaa harkittaessa kuin sisäilmaongelmien selvittelyjen alustavan selvityksen lähtökohtana. Kiinteistökierros voidaan tehdä myös yhdessä homekoirien kanssa.

Kiinteistökierroksen aikana selvitetään aistinvaraisesti havaittavat poikkeamat rakenteissa, sisäilmassa sekä tarkastetaan saatavilla olevat rakennekuvat, piirrokset ja aiemmin tehdyt tutkimukset rakennusterveysasiantuntijan toimesta. Kiinteistökierroksen sisältö

  • Raporttien ja rakennekuvien läpikäynti
  • Sisäilman kannalta oleellisten riskirakenteiden selvittäminen
  • Sisäilmaston mittaukset (RH%, T)
  • Ilmanvaihdon toiminnan tarkastelu, paine-erojen mittaus
  • Jatkotoimenpidesuositukset
  • Pintakosteusmittaukset märkätiloissa

Lisäksi tarpeen mukaan

  • Rakenteelliset poikkeamat lämpökameran avulla
  • Ilmavuotokohdat merkkisavulla

Laadunvarmistus

Rakentamisen ja korjaustöiden laadunvarmistus mittauksilla.
Korjaustöiden laadunvarmistus on tärkeää! Sisäilmanogelmien korjaustöiden onnistumisen totetaa parhaiten asukas. Työn laatua tulee kuitenkin valvoa ja laadunvarmistuksessa käytetään apuna erilaisia mittauksia. Tutkimuksissa havaitaan usein että alkuperäiset korjaustyöt ovat puutteellisia. VOC-päästöjä voi tulla kostuneista lattiamateriaaleista ja ne ovat voineet imeytyä myös attiabetoniin. Korjaustöissä tulee materiaalien uusimisen lisäksi huolehtia että betonilaattaan ei jää emissioita pilaamaan sisäilmaa edelleen. Emissioiden poiston jälkeen tehty FLEC-mittaus on varmistus työn onnistumisesta. Korjaustöiden yhteydessä usein tiivistetään rakenteita ilmavuotojen katkaisemiseksi esimerkiksi alapohjasta sisäilmaan. Tiivistysten onnistuminen voidaan varmistaa tiiveysmittauksin merkkiainekaasulla. Tiiveysmittaukset ovat olennainen osa myös laajempien kosteusvauriokorjausten laadunvarmistuksessa. Korjaustöiden laadunvarmistuksessa voidaan käyttää apuna myös homekoiraa.

Hanska tmi

Korjausrakentamista laadukkaasti ammattitaidolla.
Hanska tmi on vuonna 2008 perustettu rakentamisen palveluiden yritys. Toimimme pääasiassa kosteusvauriokorjausten, sisustusremonttien ja kalusteasennusten parissa. Teemme myös kosteusvauriokohteissa kuntoarvion tai kuntotutkimuksen pohjalta  ensikorjauksia. Ensikorjauksen tavoite on kuitenkin vain vähentää terveyshaittaa alentamalla haitallisten mikrobien tasoa sisäilmassa ja siten lieventää rakennuksen käyttäjien oireilua ja altistusta mikrobeille. Korjauksen tavoitteena on saada lisää aikaa varsinaiselle korjaussuunnittelulle ilman, että rakennuksen käyttäjät joutuvat siirtymään sijaisasuntoon tai että heidän terveytensä vaarantuu. Tyypillisiä ensikorjauksen toimenpiteitä ovat rakennuksen vaipan sisäpintojen ilmavuotokohtien sulkeminen ja tiivistäminen, kosteusrasitusten vähentäminen sekä ilmanvaihdon lisääminen ja säätäminen. Tehdyt työt dokumentoidaan ja esimerkiksi tiivistystyöt tarkistetaan merkkiainekaasun tai lämpökameran avulla. Varsinaiset kosteusvauriokorjaukset suoritetaan korjaussuunnitelmien perusteella laadukkaasti ja valvotusti. Myös valesokkelikorjaukset.

Hinnasto?

Jotta tutkimuksille voisi antaa kustannusarvion, tarvitsemme lähtötietoja kohteesta: rakennusvuosi, rakennuspiirustukset sekä esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastusraportti tai homekoiraraportti sekä pari valokuvaa – auttaa selventämään kohteen riskikohtia ja siten kohdistamaan tutkimukset oikeisiin asioihin.

Kuinka voimme auttaa?

Indatec

Asiantuntijat sisäilmaongelmien sekä kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen ja korjaamiseen.

info@indatec.fi